Bezpieczeństwo na drogach powiatu legionowskiego - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Bezpieczeństwo na drogach powiatu legionowskiego

Data publikacji 29.04.2021

Analiza ruchu drogowego za I kwartał 2021 rok pokazuje, że na drogach powiatu legionowskiego jest coraz bezpieczniej. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku policjanci odnotowali mniej wypadków drogowych i kolizji, natomiast wzrosła liczba przeprowadzonych kontroli drogowych. Jednak skutki i przyczyny zdarzeń drogowych powinny być nadal refleksją dla wszystkich uczestników ruchu.

Warto zacząć od tego, że wpływ na bezpieczeństwo na drogach ma każdy z nas. Choć w I kwartale 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresy roku 2020 na drogach powiatu legionowskiego jest miej zdarzeń drogowych, to za każdą kolizją i wypadkiem stoi człowiek i jego zachowanie.

Liczne akcje i działania prowadzone na terenie naszego powiatu przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego wiązały się z kontrolami kierujących pod względem stanu trzeźwości, przestrzeganiem przepisów, stanu technicznego pojazdów, itp. Działania te miały nie tylko na celu stosowanie środków represji, ale miały też charakter edukacyjno-profilaktyczny kierowany do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Jak wynika z analizy bezpieczeństwa, w I kwartale 2021 roku na drogach powiatu legionowskiego ogółem doszło do 291 zdarzeń drogowych, tj. mniej o 30 zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, z czego:

kolizji drogowych odnotowano 289, tj. o 25 zdarzeń mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku,
wypadków drogowych 2, tj. o 5 zdarzeń mniej w porównaniu do I kwartału 2020 roku.

W omawianym czasookresie zmalała również liczba osób rannych z 9 do 2 uczestników zdarzenia tj. o 7 osób rannych mniej.

Zarówno w I kwartale 2021, jak i w analogicznym okresie 2020 roku, na drogach naszego powiatu nie doszło do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Niestety w II kwartale bieżącego roku na drodze krajowej 61 ( gmina Serock) doszło do tragicznego w skutkach wypadku, gdzie śmierć poniosła 41 – letnia mieszkanka powiatu legionowskiego.

Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych było:

  • Niedostosowanie prędkości – 100
  • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 63
  • Nieprawidłowe cofanie - 24
  • Niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami – 19.

Policjanci drogówki w 2021 roku przeprowadzili blisko 11 tys. kontroli stanu trzeźwości kierowców oraz podjęli 7629 czynności kontrolnych ujawniając 3215 przewinień drogowych. 78 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. W związku z niesprawnością techniczną pojazdów mundurowi wydziału ruchu drogowego zatrzymali 313 dowodów rejestracyjnych.

Niestety mimo wielokrotnych apeli policjantów o nie wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, mundurowi w I kwartale 2021 ujawnili 84 nietrzeźwych kierujących.

PAMIĘTAJMY!!!

Nietrzeźwi kierowcy stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników dróg, ponieważ alkohol:

  • zmniejsza szybkość reakcji,
  • ogranicza pole widzenia,
  • powoduje błędną ocenę odległości i szybkości,
  • powoduje błędną ocenę własnych możliwości, znacznie obniża samokontrolę i koncentrację,
  • powoduje rozproszenie uwagi oraz senność.

Policja apeluje! Zawsze kiedy jesteś świadkiem tego typu sytuacji zadzwoń pod numer alarmowy 112.