Policyjny dozór za przemoc wobec najbliższych - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjny dozór za przemoc wobec najbliższych

Data publikacji 06.05.2021

Dozór policyjny to wolnościowy, nie izolacyjny środek zapobiegawczy, który polega na tym, że podejrzany pozostający na wolności, zobowiązany jest do wypełniania nałożonych na niego obowiązków. Ma on na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego przez ograniczenie swobody, polegającej na systematycznym kontrolowaniu i pozostawieniu oskarżonego do dyspozycji sądu lub prokuratury. Taki właśnie środek zapobiegawczy zastosowała miejscowa Prokuratura wobec 45-letniego mieszkańca Legionowa, podejrzanego o przestępstwo znęcania się nad rodziną.

Kilka dni temu legionowscy policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca miasta, po tym jak okazało się, że mężczyzna znęca się nad rodziną. Jak wynika z relacji pokrzywdzonych – żony i córki – mężczyzna od kilku miesięcy, znajdując się w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał członków rodziny słowami wulgarnymi, zakłócał spokój, poniżał i ośmieszał. Na wniosek śledczych, prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór.

Zgodnie z art. 207 kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przeciwdziałanie przemocy domowej, niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz ich rodzinom jest jednym z głównych zadań realizowanych przez Policję. Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciw członkowi rodziny naruszające ich prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody psychiczne, fizyczne, a także materialne. Znęcanie się i poniżanie to tajemnica wielu rodzin. Apelujemy, aby osoby dotknięte tą tragedią nie wstydziły się mówić o swojej sytuacji. W naszej komendzie zawsze czekają policjanci gotowi nieść pomoc ofiarom przemocy domowej.

podkom. Justyna Stopińska/g.p