Aktualności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH TEMATEM SPOTKANIA Z UCZNIAMI KLAS SIÓDMYCH

Data publikacji 13.10.2021

Wczoraj mł. asp. Agata Halicka spotkała się z młodzieżą. Policjantka odwiedziła Szkołę Podstawową nr 1 w Legionowie. Podczas prowadzonej prelekcji przekazała uczniom informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa. Rozmawiała również z młodzieżą m.in. o przejawach demoralizacji. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu.

Policjanta z legionowskiej komendy odwiedziła wczoraj uczniów legionowskiej „jedynki”. Głównym celem spotkania z uczniami klas siódmych była prelekcja na temat odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawa. Podczas zajęć mł. asp Agata Halicka, zajmująca się na co dzień profilaktyką społeczną, rozmawiała z młodzieżą m.in. o przejawach demoralizacji. Poruszyła temat agresji wśród młodzieży oraz wulgarnego i agresywnego zachowania na terenie szkoły w stosunku do innych uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły. Mundurowa przypomniała uczniom, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym tak samo, jak stróże prawa.

Młodzież wysłuchała z uwagą policyjnych rad i wskazówek dotyczących m. in. odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne, skutków zażywania dopalaczy i konsekwencji prawnych związanych z narkotykami.

podkom. Justyna Stopińska