Rozmawialiśmy z mieszkańcami Serocka - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawialiśmy z mieszkańcami Serocka

Data publikacji 27.10.2021

Wczoraj mieszkańcy Miasta i Gminy Serock mieli okazję, aby spotkać się z policjantami w ramach debaty społecznej zorganizowanej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Po okresie przerwy w debatach wynikającej z wprowadzanych obostrzeń w zakresie gromadzenia się osób, wracamy do sprawdzonych form kontaktu ze społeczeństwem.

Wtorkowa debata społeczna zorganizowana w ramach rządowego programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”, odbyła się w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. W debacie udział wzięli: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie podinsp. Rafał Tomczewski, kierownictwo Komisariatu Policji w Serocku tj. nadkom. Zbigniew Prusinowski oraz podkom. Monika Wasiak, dzielnicowi asp. szt. Mariusz Łapiński oraz mł. asp. Marcin Matusiak, jak również Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego legionowskiej komendy podinsp. Robert Dąbrowski. Samorząd reprezentował Wójt Miasta i Gminy Serock Pan Artur Borkowski wraz ze swoim Zastępcą Panem Markiem Bąbolskim  oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Mariuszem Rosińskim.Debata miała na celu włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Podczas debaty zaprezentowano mieszkańcom założenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i omówiono funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda”. Poruszono również temat bezpieczeństwa pieszych , szczególnie w tym trudnym jesienno- zimowym okresie. Duża część spotkania poświęcona został również bezpieczeństwu seniorów. Podkom. Monika Wasiak przedstawiła i omówiła metody działania oszustów m. in. metodą na wnuczka, policjanta, prokuratora, administratora, przedstawiciela banku itp. Wskazała również, jak powinien zachować się senior, który podejrzewa, że ma odczynienia z oszustami.

Następnie przyszedł czas na zadawanie pytań i zgłaszanie zagrożeń przez mieszkańców. Każdy mógł swobodnie wypowiedzieć się i przedstawić zauważony problem. Policjanci udzielali odpowiedzi na zgłoszone nieprawidłowości, wskazywali możliwe formy rozwiązania danego zagadnienia. Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców wnioski zostały zaprotokołowane i będą poddane dalszej analizie.

podkom. Justyna Stopińska