Razem dbaliśmy o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Razem dbaliśmy o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu

Data publikacji 08.04.2016

Na terenie naszego powiatu policjanci i słuchacze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełnią wspólne patrole. Młodzi policjanci uczą się zawodu, a większa liczba patroli przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki liczniejszej liczbie mundurowych rośnie oddziaływanie prewencyjne, a także skuteczność reakcji na popełniane wykroczenia i przestępstwa.

Od grudnia tamtego roku policjanci z całej Polski szkoleni są na kursie podstawowym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Po nauce przepisów prawa i zgłębieniu zasad wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w tym broni przyszedł czas na praktykę.

Razem z doświadczonymi policjantami z powiatu legionowskiego słuchacze CSP pełnili służbę na terenie Legionowa i ościennych gmin. Patrolowali m. in. osiedla mieszkaniowe, rejony szkół oraz ulic gdzie odbywa się największy ruch drogowy.

Wspólne służby policjantów pozwalają na zwiększenie ilości patroli w najbardziej newralgicznych miejscach w powiecie.

Takie patrole z jednej strony mają z pewnością skuteczniejsze oddziaływanie prewencyjne na potencjalnych sprawców przestępców i wykroczeń, a z drugiej wpływają na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego powiatu i osób go odwiedzających.

ek