WSPÓLNE PATROLE Z KURSANTAMI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓLNE PATROLE Z KURSANTAMI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

Na terenie powiatu legionowskiego cały czas policjanci tutejszej komendy wraz z funkcjonariuszami Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełnią wspólne patrole, na rzecz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Razem z doświadczonymi policjantami z powiatu legionowskiego słuchacze CSP pełnią służbę na terenie Legionowa i ościennych gmin. Dzięki większej liczbie mundurowych zwiększa się oddziaływanie prewencyjne.

Wspólne służby pozwalają na zwiększenie ilości patroli w najbardziej newralgicznych miejscach w powiecie, gdzie np. dochodzi do spożywania alkoholu lub innych uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń. 

jednej strony młodzi policjanci, którzy za chwilę ukończą kurs podstawowy, nabywają wiedzę praktyczną, z drugiej większa liczba patroli zapewnienia bezpieczeństwo mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym nasz powiat.

js