Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pomóż nam pomóc Tobie! Korzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Data publikacji 05.01.2018

Znasz miejsca gdzie dochodzi do częstego popełniania wykroczeń? Czy w okolicy Twojego miejsca zamieszkania nieprawidłowo parkują samochody lub pod osiedlowym sklepem przesiadują osoby spożywające alkohol? Jeśli tak to poinformuj nas o tym korzystając z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Legionowscy policjanci od lipca 2016 roku weryfikują i kontrolują miejsca wskazane przez mieszkańców w narzędziu wirtualnym jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki KMZB każdy jej użytkownik może przekazać Policji informacje o miejscach potencjalnie zagrożonych ujętych w 25 kategoriach: 

 • akty wandalizmu
 • bezdomność
 • dzikie kąpieliska
 • dzikie wysypiska
 • grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
 • kłusownictwo
 • miejsca niebezpieczne na terenach wodnych
 • nielegalna wycinka drzew
 • nielegalne rajdy samochodowe
 • nieprawidłowe parkowanie
 • niestrzeżone przejście przez tory
 • niestrzeżony przejazd kolejowy
 • niewłaściwa infrastruktura drogowa
 • niszczenie zieleni
 • poruszanie się po terenach leśnych quadami
 • przekroczenie dozwolonej prędkości
 • spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym
 • utonięcia
 • używanie środków odurzających
 • wałęsające się bezpańskie psy
 • wypalanie traw
 • zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt
 • znęcanie się nad zwierzętami
 • zła organizacja ruchu
 • żebractwo

Najczęściej zgłaszane problemy to przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Weryfikacją i realizacja czynności związanych ze zgłoszonymi na teranie powiatu zdarzeniami zajmują się funkcjonariusze pełniący służbę we wskazanych rejonach. W zależności od rodzaju zgłoszenia są to policjanci patrolowo- interwencyjni, dzielnicowi, kryminalni lub ruchu drogowego. Wszystkie punkty umieszczone na mapie zagrożeń poddane zostają weryfikacji. Następnie policjanci zmieniają status zgłoszonego zdarzenia na potwierdzone lub niepotwierdzone 

W całym ubiegłym roku na KMZB zostało wprowadzonych zostało 1003 miejsc, w których dochodzi do niechcianych zachowań. Najwięcej z nich dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości – 451, nieprawidłowego parkowania – 233 oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych –145. Każde z nich systematycznie kontrolowane jest przez patrole Policji, a na sprawców wykroczeń nakładane są środki karne przewidziane prawem.

Policjanci przypominają, że dodanie na mapie zagrożeń miejsca potencjalnie zagrożonego jest możliwe również dzięki odnośnikowi – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - znajdującemu się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Należy jednak pamiętać, że aplikacja ta nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

ek