Działania "SMOG" - dbamy o czystość powietrza - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "SMOG" - dbamy o czystość powietrza

Data publikacji 03.07.2018

W porze letniej policjanci nie zapominają o "alarmach smogowych", które zwłaszcza zimą odbijają się szerokim echem wśród mieszkańców miast. Dlatego mundurowi cyklicznie przeprowadzają działania „SMOG”, podczas których kontrolują pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym i oprócz ich ogólnego stanu technicznego sprawdzają także emisję spalin. Legionowscy policjanci w ostatnich trzech edycjach działań przeprowadzili blisko 500 takich kontroli pojazdów. W 125 wykorzystywali analizator spalin.

Nadmierna emisja spalin przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Oddychają nim nie tylko wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, a więc piesi, kierujacy i ich pasażerowie, ale także mieszkańcy terenów, dla których sąsiedztwo drogi jest codziennością.

Aby poprawiać jakość powietrza, a z ruchu drogowego  eliminować pojazdy, które nie spełniają norm w zakresie emisji spalin do otoczenia, mundurowi cyklicznie, w różnych miejscach w powiecie legionowskim, przeprowadzają działania „SMOG”. Policjanci ruchu drogowego dokonują wówczas kontroli stanu technicznego pojazdów. Sprawdzają także emisję spalin. Policjanci podczas kontroli wykorzystują również analizator spalin, którego pomiar nie pozostawia wątpliwości. Jeśli wynik przewyższa dozwolone normy emisji spalin, policjant ma pewność i niepodważalną podstawę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Dopiero po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości i przejściu badania technicznego – użytkownik pojazdu może powrócić takim autem do ruchu.

W minionych trzech edycjach działń "SMOG" legionowscy policjanci dokonali blisko 500 takich kontroli, używając analizatora spalin w 125 przypadkach. Tylko w dwóch pojazdach policjanci ujawnili nieprawidłowości i zatrzymali dowody rejestracyjne. Ostatnie działania przeprowadzono 27 czerwca. Niebawem odbędą sie kolejne.

jf