Seniorze nie daj się ! - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seniorze nie daj się !

Data publikacji 04.07.2018

To motto wspólnej akcji informacyjno-edukacyjnej stołecznej Policji, warszawskiej Straży Miejskiej oraz Związku Banków Polskich, która ma uczulić seniorów na kontakty z nieznajomymi i wskazać metody radzenia sobie w niespodziewanych sytuacjach. Serdeczność i dobroduszność starszych osób wykorzystują bowiem oszuści, którzy podając się za policjanta, urzędnika czy członka rodziny, działają na szkodę nieświadomych zagrożenia seniorów. W Warszawie, w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku wyłudzono od osób starszych ponad 4,3 miliona zł. W ubiegłym roku ta kwota wyniosła prawie 19 milionów zł ! W Legionowie w analogicznym okresie 28 000 zł oraz 174 000 zł, dlatego warto informować, aby przeciwdziałać zagrożeniom.

Wyłudzanie pieniędzy od seniorów, którzy z typową dla siebie otwartością, chętnie nawiązują kontakty z obcymi to dla oszustów łatwy sposób na szybkie wzbogacenie się. Ludzie w podeszłym wieku najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia – na oszustwa najbardziej narażeni są ludzie mieszkający samotnie, bez rodziny, którzy łatwowiernie dają się zwieść metodzie „na wnuczka” czy „na policjanta”. Ofiarami przestępców padają jednak także osoby, na co dzień rozważne, aktywne w lokalnym środowisku, które poddają się manipulacji i ostatecznie dają się okraść.

Metody naciągania osób starszych bazują najczęściej na zaufaniu, jakim cieszą się wśród nich urzędnicy, administratorzy czy przedstawiciele różnorakich stowarzyszeń. Oszuści, podając się za  policję, rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki społecznej czy fundacji, bez problemu wchodzą do domu, swoją wizytę tłumacząc koniecznością uiszczenia zaległej opłaty, wręczenia korzyści majątkowej, bądź zachęcają do wsparcia zbiórki na szczytny cel. Często potencjalnie ofiara nieświadomie wskazuje miejsce przechowywania gotówki, a sprawca, korzystając z chwili jego nieuwagi, kradnie oszczędności i inne cenne przedmioty, znajdujące się w mieszkaniu.

Najczęściej oszustwa opierają się o kontakt telefoniczny, kiedy seniorzy namawiani są na przekazanie komuś albo pozostawienie w jakimś miejscu gotówki lub kosztowności. Często skłania się ich do wypłat oszczędności z banku, a nawet do zaciągania kredytów.

Zagrożeniem są także osoby podszywające się pod pracowników firm oferujących np. usługi telekomunikacyjne. Kusząc obietnicą bardziej korzystnych niż dotychczas warunków, podsuwają do podpisu umowy zobowiązujące seniorów do regularnego uiszczania wysokich opłat na konta prywatnych przedsiębiorstw.

Na potrzeby kampanii opracowano szereg materiałów informacyjnych w postaci m.in. plakatów, ulotek, banerów internetowych, animacji i informatorów. Stworzono także stronę internetową www.SeniorzeNieDajSie.pl, gdzie można szybko dowiedzieć się tego, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak reagować w przypadku próby wyłudzenia.

Głównym przesłaniem dla seniorów jest to, aby niezależnie od okoliczności starali się zachować zdrowy rozsądek:

·         Zawsze trzeba być ostrożnym, czujnym i przewidującym.

·         Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy lub kosztowności obcym osobom ani policjantom.

·         Jeżeli otrzyma się taki telefon można być pewnym, że dzwoni oszust. Jeżeli ktoś telefonicznie prosi o pieniądze i są jakiekolwiek wątpliwości z kim się rozmawia, trzeba skontaktować się z najbliższymi lub policją dzwoniąc pod numer 112. Warto wykonać to połączenie z telefonu innego niż ten, na który dzwonił potencjalny oszust. Zdarza się bowiem, że przestępca nie kończy połączenia, podczas którego rozmawiał z seniorem i czeka na reakcję swojej ofiary. Gdy osoba starsza, mając przekonanie, że zakończyła podejrzaną rozmowę dzwoni np. na nr 112 , ponownie może połączyć się z oszustem. Tym razem myśląc, że rozmawia z prawdziwym policjantem.

·         Gdy obce osoby osobiście pojawiają się w naszym mieszkaniu trzeba być wyjątkowo ostrożnym.

Najczęściej spotykane przypadki oszustw, na które trzeba uważać:

·         Na wnuczka: dzwoni ktoś podający się za rodzinę lub przyjaciela rodziny i prosi o pomoc finansową w związku z wypadkiem, chorobą albo wyjątkową okazją do zarobienia pieniędzy. Sytuacja jest nagła i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony seniora i uniemożliwienie kontaktu z kimkolwiek

·         Na policjanta: Dzwoni policjant i informuję, że grupa przestępcza chce ofiarę okraść – np. z lokat w banku i prosi o współpracę.

·         Na zaliczkę, przedpłatę czy nadpłatę: Nakłanianie do przesłania pieniędzy z góry za jakiś produkt lub usługę lub przekazanie czeku na kwotę wyższą niż ustalona cena, z prośbą o odesłanie nadwyżki środków za pośrednictwem przekazu pieniężnego (jednak czek okazuje się fałszywy).

·         Na ofertę pracy: Prośba o przesłanie pieniędzy w zamian za przyjętą propozycję zatrudnienia.

·         Na loterię, nagrodę: Zawiadomienie o wygranej na loterii i prośbę o wysłanie pieniędzy, aby móc odebrać nagrodę.

·         Na nieruchomość: Oferta wynajmu/zakupu nieruchomości i prośba Cię o wysłanie pieniędzy, podając przyczyny, które wydają się zasadne, jednak nieruchomość nie jest prawdziwa.

·         Na zakupy przez internet: Prośba o przesłanie pieniędzy w celu zapłaty za produkt, przedmiot aukcji lub usługę reklamowaną przez Internet.

·         Na znajomości: Ofiara poznaje kogoś przez internet, związuje się z tą osobą, a następnie jest proszona o przysłanie  pieniędzy

·         Na chwilówkę: Propozycja unikalnej promocji uzyskania pożyczki, potem okazuje się, że faktyczne oprocentowanie jest bardzo wysokie

·         Na pracownika administracji, hydraulika, pracownika socjalnego: Pod pretekstem wywiadu środowiskowego, sprawdzenia stanu technicznego instalacji w mieszkaniu, wykorzystując chwile nieuwagi, dokonywane są kradzieże pieniędzy lub kluczy do mieszkania;

·         Na dostawcę prądu / usług telekomunikacyjnych: W ramach fałszywej promocji podkładane są umowy z zawyżonymi stawkami z inną firmą.

SENIORZE PAMIĘTAJ!ZAWSZE BĄDŹ UWAŻNY, OSTROŻNY I PRZEWIDUJĄCY!

·         Nie izoluj się – nie trać więzi z rodziną i przyjaciółmi.

·         Szukaj informacji (internet, prasa, radio, telewizja, instytucje gromadzące i przetwarzające informacje).

·         Bądź otwarty na tzw. myślenie krytyczne. Nie chodzi tu o postawę „krytykanta”, któremu wszystko się nie podoba. Chodzi o postawę badacza, który poszukuje prawdy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z bezpieczeństwem w naszym rodzinnym środowisku można nawiązać kontakt z dzielnicowym. Wytłumaczy on i doradzi jak zachować się w sytuacjach trudnych lub  nietypowych i zachowa dyskrecję.

KSP/jf