Tydzień Mediacji 2018 - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Mediacji 2018

Data publikacji 15.10.2018

W dniach od 15 do 19 października 2018 roku przypada Tydzień Mediacji. Celem działań jest promocja mediacji – idei pozasądowego rozwiązywania sporów. W ramach tej inicjatywy w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie oraz Komisariatach Policji w Jabłonnie, Nieporęcie, Serocku i Wieliszewie, w dniach od 15 do 19 października 2018 roku w godz. 13.00 do 16.00 będą dyżurowali policjanci gotowi służyć zainteresowanym radą, jak można poza sądownie rozwiązać spór lub konflikt.

W dniach od 15 do 19 października 2018 roku przypada Tydzień Mediacji. Celem działań jest promocja mediacji – idei pozasądowego rozwiązywania sporów. W ramach tej inicjatywy w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie oraz Komisariatach Policji w Jabłonnie, Nieporęcie, Serocku i Wieliszewie, w dniach od 15 do 19 października 2017 roku w godz. 13.00 do 16.00 będą dyżurowali policjanci gotowi służyć zainteresowanym radą, jak można poza sądownie rozwiązać spór lub konflikt.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony, rozwiązania konfliktu w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby. Neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

W ramach tej inicjatywy w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie oraz Komisariatach Policji w Jabłonnie, Nieporęcie, Serocku i Wieliszewie, w dniach od 15 do 19 października 2018 roku w godz. 13.00 do 16.00 będą dyżurowali policjanci przygotowani do rozmów na temat poza sądowych możliwości rozwiązywania sporów lub konfliktów.

 

Lista Dyżurów

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie  (dyżurują dzielnicowi).

15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00

Komisariat Policji w Jabłonnie (dyżurują, dzielnicowi, policjanci pionu kryminalnego).

15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00

Komisariat Policji w Nieporęcie (dyżur pełnią policjanci pionu kryminalnego i dzielnicowi).

15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00

Komisariat Policji w Serocku (dyżur pełnią policjanci pionu kryminalnego i dzielnicowi).

15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00

Komisariat Policji w Wieliszewie (dyżur pełnią policjanci pionu kryminalnego i dzielnicowi).

15-19.10.2018 r. w godz. 13.00-16.00

jf/nm