Działania "SMOG" na drogach powiatu legionowskiego - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "SMOG" na drogach powiatu legionowskiego

Data publikacji 10.10.2018

Policjanci nie zapominają o alarmach smogowych i cyklicznie przeprowadzają działania „SMOG”, podczas których kontrolują pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym pod kątem ich ogólnego stanu technicznego, w tym w uzasadnionych przypadkach także pod kątem emisji spalin. Wczoraj, podczas takich właśnie działań, legionowscy policjanci przeprowadzili 148 kontroli pojazdów. Mundurowi zatrzymali 2 dowody rejestracyjne od pojazdów, które były w złym stanie technicznym. Ponadto ujawnili 55 wykroczeń w ruchu drogowym i ukarali mandatami karnymi 18. kierujących pojazdami, a wobec 37. kierowców zastosowali pouczenia.

Nadmierna emisja spalin przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Oddychają nim nie tylko wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, a więc piesi, kierujący i ich pasażerowie, ale także mieszkańcy terenów, dla których sąsiedztwo drogi jest codziennością.

Aby poprawiać jakość powietrza, a z ruchu drogowego  eliminować pojazdy, które nie spełniają norm w zakresie emisji spalin do otoczenia, mundurowi cyklicznie, w różnych miejscach w powiecie legionowskim, przeprowadzają działania „SMOG”. Policjanci ruchu drogowego dokonują wówczas kontroli stanu technicznego pojazdów. Sprawdzają także emisję spalin. Policjanci podczas kontroli wykorzystują również analizator spalin, którego pomiar nie pozostawia wątpliwości. Jeśli wynik przewyższa dozwolone normy emisji spalin, policjant ma pewność i niepodważalną podstawę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Dopiero po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości i przejściu badania technicznego – użytkownik pojazdu może powrócić takim autem do ruchu. Podczas działań funkcjonariusze reagują także na wszystkie ujawnione nieprawidłowości, które maja negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Działania "SMOG" legionowscy policjanci przeprowadzili wczoraj w godzinach od 6 do 22 w różnych miejscach powiatu legionowskiego. W tym czasie dokonali 148  kontroli pojazdów, używając analizatora spalin w 9 przypadkach. W 2 pojazdach policjanci zauważyli nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego pojazdów i zatrzymali dowody rejestracyjne. Łącznie policjanci ujawnili 55 wykroczeń popełnionych przez kierujących samochodami i ukarali mandatami karnymi 18. kierowców, a 37. pouczyli.

Niebawem odbędą się kolejne działania.

jf

 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Policjanci WRD KPP w Legionowie podczas działań "SMOG"
 • Działania "SMOG" na drogach powiatu legionowskiego