Działania "SMOG" na drogach powiatu legionowskiego - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "SMOG" na drogach powiatu legionowskiego

Data publikacji 06.03.2019

Policjanci nie zapominają o alarmach smogowych i cyklicznie przeprowadzają działania „SMOG”, podczas których kontrolują pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym pod kątem ich ogólnego stanu technicznego, w tym w uzasadnionych przypadkach także pod kątem emisji spalin. Wczoraj, podczas takich właśnie działań, legionowscy policjanci przeprowadzili 181 kontroli pojazdów. Mundurowi zatrzymali 15 dowodów rejestracyjnych od pojazdów. Ponadto za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym nałożyli 37 mandatów karnych, zastosowali 23 pouczenia i skierowali 1 wniosek do sądu.

Nadmierna emisja spalin przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Oddychają nim nie tylko wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, a więc piesi, kierujący i ich pasażerowie, ale także mieszkańcy terenów, dla których sąsiedztwo drogi jest codziennością.

Aby poprawiać jakość powietrza, a z ruchu drogowego  eliminować pojazdy, które nie spełniają norm w zakresie emisji spalin do otoczenia, mundurowi cyklicznie, w różnych miejscach w powiecie legionowskim, przeprowadzają działania „Smog”. Policjanci ruchu drogowego dokonują wówczas kontroli stanu technicznego pojazdów. Sprawdzają także emisję spalin. Policjanci podczas kontroli wykorzystują również analizator spalin, którego pomiar nie pozostawia wątpliwości. Jeśli wynik przewyższa dozwolone normy emisji spalin, policjant ma pewność i niepodważalną podstawę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Dopiero po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości i przejściu badania technicznego – użytkownik pojazdu może powrócić takim autem do ruchu. Podczas działań funkcjonariusze reagują także na wszystkie ujawnione nieprawidłowości, które maja negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Działania „Smog” legionowscy policjanci przeprowadzili wczoraj w godzinach od 6 do 22 w różnych miejscach powiatu legionowskiego. W tym czasie dokonali 181  kontroli pojazdów. W 12 pojazdach policjanci zauważyli nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego pojazdów, zaś w 3 nadmierną emisję spalin. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zatrzymanych zostało 15 dowodów rejestracyjnych.  Ponadto mundurowi za ujawnione wykroczenia, popełnione przez kierujących samochodami, nałożyli 37 mandatów karnych, zastosowali 23 pouczenia i skierowali 1 wniosek do sądu.

js

  • Działania "SMOG" - dbamy o czystość powietrza
  • Działania "SMOG" - dbamy o czystość powietrza
  • Działania "SMOG" - dbamy o czystość powietrza
  • Działania "SMOG" - dbamy o czystość powietrza
  • Działania "SMOG" - dbamy o czystość powietrza
  • Działania "SMOG" - dbamy o czystość powietrza