Działania "NURD" - podsumowanie - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "NURD" - podsumowanie

Data publikacji 09.05.2019

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, rowerzyści, czy motorowerzyści w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie. Wczoraj policjanci z powiatu legionowskiego przeprowadzili działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa tej grupy osób.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeważającej części poruszają się po drogach bez elementów odblaskowych i bez oświetlenia, często w ciemnych ubraniach, które o zmierzchu czynią ich praktycznie niewidocznymi, przez co są gorzej spostrzegani przez kierujących pojazdami i narażeni na uczestniczenie w zdarzeniach drogowych, które niosą za sobą poważne skutki, jak śmierć, bądź ciężkie obrażenia ciała.

Wczoraj na terenie naszego powiatu przeprowadzone zostały działania pod nazwą „ Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa tej grupy osób. Policjanci reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów, czy motorowerzystów, jak również kierujących pojazdami, którzy nieprawidłowym zachowaniem na drogach powodują zagrożenie dla wymienionej grupy uczestników ruchu drogowego.

Podczas prowadzonych działań mundurowi ujawnili łącznie 19 wykroczeń, w tym 4 wykroczenia popełnili kierujący pojazdami, a polegały one na nieprawidłowym przejeżdżaniu przejść dla pieszych. Natomiast najwięcej wykroczeń zostało popełnionych przez samych pieszych, którzy w 15 przypadkach przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach, prowadzone są liczne kampanie mające na celu zachęcić użytkowników do noszenia elementów odblaskowych. Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładają taki obowiązek na wszystkich, którzy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym i poza drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych lub chodnikiem. Jednak apele policjantów o noszenie odblasków kierowane są do użytkowników wszystkich dróg. Z punktu bezpieczeństwa ważne jest używanie elementów odblaskowych również w obszarze zabudowanym. To naprawdę niewielki wysiłek i mały ciężar – a potrafi uratować życie.

/ego/js

  • Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
    Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
  • Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
    Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
  • Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
    Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"