Wspólne patrol z adeptami Centrum Szkolenia Policji - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrol z adeptami Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 09.08.2019

Na terenie naszego powiatu policjanci i słuchacze Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełnią wspólne patrole. Młodzi policjanci uczą się zawodu, a większa liczba patroli przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Dzięki większej liczbie mundurowych zwiększa się oddziaływanie prewencyjne, a także skuteczność reakcji na wykroczenia i przestępstwa.

Razem z doświadczonymi policjantami z powiatu legionowskiego słuchacze CSP  pełnią służbę na terenie Legionowa i ościennych gmin. Patrolują m. in. Teren miejskiego targowiska, osiedla mieszkaniowe, miejsca gdzie dochodzi do spożywania alkoholu lub innych uciążliwych dla społeczeństwa wykroczeń. 

Z jednej strony młodzi policjanci, którzy za chwilę kończą kurs podstawowy uczą się od doświadczonych policjantów zawodu z drugiej większa liczba patroli zapewnienia bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu.

js

  • Wspólny patrol z adeptami CSP
    Wspólny patrol z adeptami CSP
  • Wspólny patrol z adeptami CSP
    Wspólny patrol z adeptami CSP
  • Wspólny patrol z adeptami CSP
    Wspólny patrol z adeptami CSP