Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Reaguj, kiedy widzisz niepokojące sytuacje. Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Data publikacji 07.11.2019

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, opracowanej m.in. przy udziale obywateli. Mapa ta jest interaktywnym narzędziem, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Dzięki temu narzędziu mieszkańcy mogą  łatwo i anonimowo zgłosić sytuacje i miejsca w swoim otoczeniu, które uważają za niebezpieczne. Jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje prezentowane na mapie uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożen Bezpieczeństwa jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę internetową www.kpplegionowo.policja.waw.pl wówczas po prawej stronie zobaczymy baner KMZB. Po jego kliknięciu otworzy się informacja o tym, czym jest KMZB i do czego służy. Znajduje się tam również odnośnik do mapy. Zanim zaczniemy z niej korzystać, należy uważnie przeczytać regulamin i zatwierdzić go. Po tym można już nanieść na mapę zagrożenie i poinformować Policję o niepokojących nas zjawiskach. Można też dodać do zgłoszenia krótki opisowy komentarz. Można też skorzystać z opcji dodawania zdjęć, które po modyfikacjach można dołączać do internetowego zgłoszenia przy wykorzystaniu KMZB.

Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej uciążliwe w ich miejscu zamieszkania. Są to m.in.: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających czy zła organizacja ruchu drogowego. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję. Zgłoszenie trafia do policjantów odpowiedniej komórki Policji, którzy w ciągu kilku dni skontrolują wskazane miejsce. Jeśli informacje się potwierdzą, policjanci wprowadzą je wprost do systemu wirtualnej mapy, podejmą odpowiednie działania i realnie pomogą w rozwiązaniu problemu. Na przykład w sytuacji stwierdzenia złej organizacji ruchu, która zagraża bezpieczeństwu wystąpią do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu.

Zachęcamy mieszkańców powiatu legionowskiego do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy ma możliwość osobistego wkładu w poprawę bezpieczeństwa.

 

Pamiętać należy o tym, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.