PODSUMOWANIE PRACY POLICJANTÓW W 2019 ROKU - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWANIE PRACY POLICJANTÓW W 2019 ROKU

Data publikacji 06.02.2020

Wczoraj odbyła się narada roczna podczas, której podsumowane zostały efekty pracy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w 2019 roku. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza legionowskiej komendy, a także zaproszeni goście, w tym Wicestarosta Legionowski, Komendant Centrum Szkolenia Policji, Zastępca Prokuratora Rejonowego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, straży pożarnej oraz straży miejskich.

Wczoraj o g. 13.00 w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca efekty pracy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w 2019 roku.

W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza KPP w Legionowie, a także zaproszeni goście, w tym Wicestarosta Legionowski Konrad Michalski, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny, wójtowie gmin oraz przedstawiciele innych instytucji ściśle współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Legionowie.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie mł. insp. Annie Jędrzejewskiej – Szpak przez podinsp. Artura Bartczaka. Następnie Pani Komendant przywitała zaproszonych gości oraz  omówiła dział logistyczno - kadrowy.

Dalsza część odprawy dotyczyła pracy policjantów pionu prewencyjnego. Tę tematykę zreferował I Zastępcaq Komendanta mł. insp. Dariusz Chojnowski. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta kom. Krzysztof Pijanowski, który podsumował rok pracy policjantów pionu kryminalnego. 

Wystąpienia zaproszonych gości podkreślały dobrą współpracę z kierownictwem i funkcjonariuszami naszej komendy.

W podsumowaniu mł. insp. Anna Jędrzejewska – Szpak wyraziła gorące podziękowania dla samorządów i instytucji współpracujących z Policją. Słowa uznania skierowała również do  wszystkich funkcjonariuszy i pracowników komendy dziękując za dobrą pracę w minionym roku.  Jednocześnie życzyła kolejnych, licznych sukcesów w służbie w roku 2020.

podkom. Justyna Stopińska