Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie

Data publikacji 24.07.2020

Wczoraj o godzinie 14.00 na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Legionowie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Mimo, iż tegoroczne obchody odbyły się w formie symbolicznej i z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, nie zabrakło im podniosłości. W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Michał Prószyński, Starosta Legionowski Pan Sylwester Sokolnicki oraz Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny. Łącznie 45 legionowskich policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe. Zaproszeni goście złożyli funkcjonariuszom i pracownikom serdeczne życzenia z okazji ich święta, a Komendanci podziękowali za trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Podobnie jak w ubiegłym roku, także tegoroczne obchody Święta Policji w powiecie legionowskim rozpoczęły się o godz. 10.00 od uroczystej mszy świętej w kościele św. Jana Kantego w Legionowie, celebrowanej przez księdza Grzegorza Kucharskiego.

Uroczysty apel zgodnie z policyjnym ceremoniałem  rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Legionowie i złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Stołecznemu Policji.

Z okazji tegorocznego Święta Policji 45 legionowskich policjantów otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Komendant Stołeczny Policji wyróżnił nagrodą motywacyjną 8 funkcjonariuszy. Za szczególną i wzorową działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Starosta Legionowski wyróżnił 20 mundurowych, Prezydent Miasta Legionowo 7 policjantów. Pracę policjantów doceniły także samorządy gminne, Wójta Gminy Jabłonna wyróżnił 8 funkcjonariuszy, Wójt Gminy Nieporęt 12, zaś Wójt Gminy Wieliszew 4 policjantów.

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie mł. insp. Anna Jędrzejewska - Szpak podziękowała wszystkim policjantom i pracownikom legionowskiej komendy za codzienny trud służby, zwłaszcza w trudnym czasie zagrożenia epidemiologicznego. Swoje podziękowania skierowała także do rodzin funkcjonariuszy oraz władz samorządowych, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Słowa uznania i serdecznie życzenia Pani Komendant skierowała do funkcjonariuszek, dla których roku 2020 jest rokiem wyjątkowym, gdyż 95 lat temu do życia powołana została policja kobieca.

I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela w swoim przemówieniu bardzo wysoko ocenił prace stołecznych policjantów, w tym funkcjonariuszy legionowskiej komendy. Dodał, że policjanci doskonale poradzili sobie z nowymi zadaniami, jakie zostały na nas nałożone w związku z pandemia koronawirusa, osiągając przy tym najlepsze wyniki w ściganiu sprawców przestępstw. Komendant pogratulował policjantom, jednocześnie życzył spełnienia w życiu zawodowym i prywatnym.

Głos zabrał również Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Michał Prószyński gratulując policjantom wyróżnień, podziękował za poświecenie i wskazał na podejmowane działania w celu poprawy warunków służby podległych ministrowi funkcjonariuszy.

Do życzeń i podziękowań przyłączyli się również zaproszeni goście Starosta Legionowski Pan Sylwester Sokolnicki, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny oraz proboszcz Parafii św. Jana Kantego w Legionowie ks. Grzegorz Kucharski.

Po zakończeniu ceremonii odprowadzony został Poczet Sztandarowy, a dowódca uroczystości zameldował I Zastępcy Komenda Stołecznego Policji jej zakończenia.

Wyróżnionym i awansowanym na wyższe stopnie gratulujemy!

 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
 • Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
  Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie