I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie - Kierownictwo - KPP w Legionowie

Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie

młodszy inspektor Dariusz Chojnowski

młodszy inspektor Dariusz Chojnowski

Młodszy inspektor Dariusz Chojnowski urodził się 10 stycznia 1971 roku w Giżycku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń resortowych i pozaresortowych, m.in. Studium Zarządzania. 

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku. Przez lata swojej kariery zawodowej był związany z pionem prewencji. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych w tym w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Od 2007 roku młodszy inspektor Dariusz Chojnowski kontynuował służbę w Komendzie Głównej Policji w Biurze Ruchu Drogowego.

W lipcu 2016 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie nadzorując pion prewencyjny. W dniu 10 września 2018 roku powierzono mu obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie. W dniu 11.02.2019 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie. 

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Ma dwoje dzieci. Wśród wielu pasji dominują zagadnienia związane z budownictwem, ekonomia i historia oraz wędkarstwo.