Wydział Kryminalny - Wydziały i Zespoły - KPP w Legionowie

Wydziały i Zespoły

Wydział Kryminalny

Data publikacji 10.02.2009

 

Wydział Kryminalny
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 26B
tel.: +48 22 604-83-04
fax.: +48 22 604-82-07

Naczelnika Wydziału
podkom. Piotr Czarnecki


 


 

Wydział Kryminalny wykonuje ustawowe zadania Policji mające na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra.

 

                    Do głównych zadań wydziału należy:

 
Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania. Odnajdywanie osób zaginionych oraz prowadzenie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości nieznanych osób i zwłok. Odzyskiwanie rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub mających z nim związek.  
 
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zajmują się ponadto:
 

1.  Przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu: 

  • przestępczość narkotykowa,
  • rozboje, bójki, pobicia, zabójstwa,
  • kradzieże rozbójnicze, wymuszenia haraczy,
  • porwania, przestępczość zorganizowana,
  • czyny lubieżne i gwałty

2.  Przestępczością przeciwko mieniu:

  • kradzieże cudzej rzeczy,
  • kradzieże z włamaniem do mieszkań, obiektów handlowych, placówek oświatowych, budynków użyteczności publicznej,
  • kradzieże metali kolorowych, linii energetycznych.

3.  Przestępczością samochodową:

  • kradzieże pojazdów,
  • kradzieże z włamaniem do pojazdów.