Wydział Prewencji - Wydziały i Zespoły - KPP w Legionowie

Wydziały i Zespoły

Wydział Prewencji

Data publikacji 10.02.2009

 

Wydział Prewencji
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 26B
tel.: +48 22 604-83-05
fax.: +48 22 604-82-07

Naczelnika Wydziału

asp. szt. Robert Tabor
Kierownik Rewiru Dzielnicowych

st. asp. Mariusz Czajka

Zespół do spraw Wykroczeń Wydziału Prewencji

Zespół do spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji