Wydział Ruchu Drogowego - Wydziały i Zespoły - KPP w Legionowie

Wydziały i Zespoły

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 10.02.2009

 

Wydział Ruchu Drogowego
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 26B
tel.: +48 22 604-83-99
fax.: +48 22 604-82-07

 

Naczelnik Wydziału

podinsp. dr Tadeusz Krupa

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Grzegorz Kusio


 


Policja   Ruchu  Drogowego   to  wyspecjalizowana  komórka  Policji,  która zajmuje się kontrolą ruchu drogowego, jego nadzorem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach.

Policjanci ruchu drogowego to funkcjonariusze, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenia dla policjantów ruchu drogowego uprawniające ich do:

 • kierowania ruchem drogowym,
 • kontroli stanu technicznego pojazdów silnikowych,
 • obsługi urządzeń kontrolno - pomiarowych,
 • pilotaży oraz motocyklowej asysty honorowej.
 

Zadania Wydziału Ruchu Drogowego

 1. Analizowanie stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych powiatu, badanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych,
 2. Współdziałanie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym z innymi organizacjami i instytucjami takimi jak: Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych i Wojewódzkich, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Inspekcja Transportu Drogowego, służby ratownicze.
 3. Planowanie i organizowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.
 4. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Policji w sprawach ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, a w szczególności przestępczości samochodowej.
 5. Organizowanie i realizowanie pilotaży transportów ponadnormatywnych oraz prowadzenie pilotaży pojazdów objętych szczególną ochroną.
 6. Inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie spotkań, pogadanek, konkursów, przygotowań do egzaminów na kartę rowerową lub motorowerową, a także współpracę ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).
 7. Prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych oraz ewidencji kierujących pojazdami, popełniających przestępstwa lub wykroczenia drogowe podlegające rejestracji.
 8. Zabezpieczenie imprez na drogach, które wykorzystywane są w sposób szczególny - rajdy samochodowe, wyścigi kolarskie, biegi uliczne, przemarsze itp.