Zespół Kontroli - Wydziały i Zespoły - KPP w Legionowie

Wydziały i Zespoły

Zespół Kontroli

Data publikacji 22.06.2015

 

podinsp. Artur Bartczak

tel.:(22) 6048379

podkom. Emilia Kuligowska

tel.:(22) 6048208 

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/ 

Zespół Kontroli realizuje zadania Komendy w zakresie kontroli i nadzoru, między innymi przez:

  • kontrolę wykonywania przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 ustawowych zadań Policji, a także wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników Komendy;
  • badanie efektywności organizacji służby i pracy oraz metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego;
  • wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników, a zwłaszcza o próbach uzależnienia policjantów od osób związanych ze światem przestępczym;
  • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji na obszarze działania Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie;
  • prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych w sprawach dotyczących policjantów i pracowników Komendy;
  • analizowanie i diagnozowanie przyczyn ujawnionych nieprawidłowości i zagroże w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz inicjowanie działań naprawczych;
  • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji, Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz organami kontroli i nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji, Prokuraturą i Sądem.