Charakterystyka obszaru - Komisariat Policji w Jabłonnie - KPP w Legionowie

Komisariat Policji w Jabłonnie

Charakterystyka obszaru

Data publikacji 11.02.2009
 

    Jabłonna jest nowoczesną gminą wiejską. Ma charakter osadniczy, usługowy i rekreacyjny, jest gminą czerpiącą z możliwości rozwojowych Warszawy, przyjazną małym i średnim przedsiębiorcom, wykorzystującą lokalne tradycje dla rozwoju.
 
Korzystne położenie gminy w granicach aglomeracji warszawskiej oraz atrakcyjność terenów budowlanych położonych w pobliżu dużych kompleksów leśnych spowodowały, w ostatnich latach, intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na terenie gminy powstało wiele nowoczesnych osiedli o atrakcyjnym stylu architektonicznym. Duża ilość terenów dotychczas nie zagospodarowanych stwarza korzystne warunki dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz lokalizacji nieuciążliwych obiektów handlowych i usługowych Gmina Jabłonna jest zlokalizowana w centralnej części Mazowsza. Jest ona położona w obszarze Kotliny Warszawskiej w dorzeczu Wisły na terenach, które są uznawana za ekologicznie czyste i posiadające korzystne warunki klimatyczne. Region Mazowsza, w którymusytuowana jest wzdłuż drogi krajowej Nr 61 łączącej Warszawę z Augustowem i dalej z Litwą i Białorusią. Znaczny jej obszar, w tym część wsi Jabłonna, wsie Rajszew, Skierdy, Suchocin, Boża Wola i Wólka Górska, jest położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 630, biegnącej od Jabłonny w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W skład Jabłonny, która jest gminą wiejską, wchodzi 10 sołectw: Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Rajszew, Suchocin, Skierdy, Boża Wola, Trzciany, Janówek Drugi i Wólka Górska.
    Zgodnie z administracyjnym podziałem Polski gmina Jabłonna leży w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim. Graniczy z miastem Warszawą (dzielnicą Białołęka), miastem Legionowo, gminą Wieliszew i miastem Nowy Dwór Mazowiecki. Ponadto południową granicę gminy stanowi rzeka Wisła.