Charakterystyka obszaru - Komisariat Policji w Serocku - KPP w Legionowie

Komisariat Policji w Serocku

Charakterystyka obszaru

Data publikacji 11.02.2009 

    Miasto i Gmina Serock położone są na Mazowszu przy trasie na Pojezierze Mazurskie i Suwalszczyznę, zaledwie 40-kilometrów od centrum Warszawy. Serock jest dynamicznie rozwijającym się miastem będącym centrum administracyjnym, handlowym i usługowym gminy. 
 


 


Powstanie Zalewu Zegrzyńskiego w wyniku spiętrzenia wód Bugu i Narwi stworzyło doskonałe warunki do rekreacji, uprawiania turystyki, sportów wodnych i wędkarstwa oraz przesądziło o kierunku rozwoju miasta i gminy. Na wysokiej skarpie, wzdłuż linii brzegowej Zalewu Zegrzyńskiego usytuowanych jest 20 czynnych ośrodków szkoleniowo - wypoczynkowych z 2000 miejsc noclegowych i około 4500 działek rekreacyjno - letniskowych, których właściciele przyjeżdżają tu na wypoczynek sobotnio - niedzielny lub na cały okres letni. Dzięki licznej rzeszy turystów i wczasowiczów Serock i okoliczne wsie zyskały status miejscowości turystycznych. W latach dziewięćdziesiątych, dzięki staraniom władz samorządowych, Serock w sposób gospodarczy, zadbano o sprawy bytowe mieszkańców, ale jednocześnie o estetykę i ład. Czyste środowisko naturalne, brak przemysłu uciążliwego dla środowiska, piękne krajobrazy i ciekawe miejsca do zwiedzenia to kolejne atuty Serocka, a dodatkowo niewielka odległość jaka dzieli miasto od Warszawy powoduje, że nie brak chętnych na spędzanie w tej okolicy wolnego czasu w ciągu całego roku.
    Miasto i Gmina zajmują powierzchnię 10896 ha, z czego: 6713 ha to użytki rolne, 2198 ha - lasy, 878 ha - wody. Ogólna liczba mieszkańców miasta i gminy wynosi 10.529 osób w tym: miasto - 3289, gmina - 7240 (stan na 23.04.2004r.). Miasto i Gmina Serock obejmuje terytorialnie: miasto Serock, 28 sołectw, osiedle Zegrze.