NUMERY TELEFONICZNE KPP w LEGIONOWIE - Komenda Powiatowa Policji - KPP w Legionowie

Komenda Powiatowa Policji

NUMERY TELEFONICZNE KPP w LEGIONOWIE

Data publikacji 10.02.2009

 


 
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w LEGIONOWIE
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 26B

spis numerów telefonicznych Komendy Powiatowej Policji w Legionowie
 


dyżurny - telefony alarmowe


tel.: 997 lub 112

tel.: (22) 774-27-77
fax.: (22) 604-82-07

 Korespondencję mailową można przesyłać na adres: kpp.legionowo@ksp.policja.gov.pl

 


 Komendant Powiatowy Policji

mł.insp. Anna Jędrzejewska-Szpak
 

tel.: (22) 774-37-94
fax.: (22) 604-83-70

 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego
mł. insp. Dariusz Chojnowski 

tel.: (22) 604-83-05

 

p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego
kom. Krzysztof Pijanowski

tel.: (22) 604-83-04


 


WYDZIAŁ KRYMINALNY

naczelnik

podkom. Piotr Czarnecki

tel.: (22) 604-83-04

WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

naczelnik

 

tel.: (22) 604-82-45

zastępca naczelnika

asp. szt. Daniel Jaśkiewicz

tel.: (22) 604-82-45 

WYDZIAŁ PREWENCJI

p.o. naczelnik
asp. szt. Robert Tabor
tel.: (22) 604-83-05

WYDZIAŁ SZTAB POLICJI

naczelnik 
asp. szt. Piotr Suplicki
tel.: (22) 604-83-05

zastępca naczelnika

asp. szt. Renata Żak

tel.: (22) 604-83-05

REWIR DZIELNICOWYCH

kierownik rewiru

st. asp. Mariusz Czajka
tel.: (22) 604-82-27
tel. kom.: 600-997-280

ZESPÓŁ DO SPRAW NIELETNICH I PATOLOGII WYDZIAŁU PREWENCJI

tel.: (22) 604-82-83

ZESPÓŁ DO SPRAW WYKROCZEŃ WYDZIAŁU PREWENCJI

tel.: (22) 604-82-68

tel.: (22) 604-82-28
tel.: (22) 604-83-87

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

naczelnik

podinsp. dr Tadeusz Krupa
tel.: (22) 604-82-20

p.o. zastępca naczelnika

kom. Grzegorz Kusio
tel.:(22) 604-82-20


WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I KORUPCJĄ

tel.: (22) 604-82-15

ZESPÓŁ KONTROLI

tel.: (22) 604-82-08

tel.: (22) 604-83-79

ZESPÓŁ PREZYDIALNY, KADR I SZKOLENIA

tel.: (22) 604-82-04

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

tel.: (22) 604-82-09

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

tel.: (22) 604-82-90


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

 

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/