Międzynarodowy Tydzień Mediacji 14-18 października 2019 - Aktualności - KPP w Legionowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 14-18 października 2019

Data publikacji 14.10.2019

W dniach od 14 do 18 października 2019 roku przypada Tydzień Mediacji. Celem działań jest promocja mediacji – idei pozasądowego rozwiązywania sporów. W ramach tej inicjatywy w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie oraz Komisariatach Policji w Jabłonnie, Nieporęcie, Serocku i Wieliszewie w dniach 14-18 października 2019 roku, w godzinach od 08.00 do 13.00 policjanci będą pełnić dyżury informacyjne w zakresie mediacji w sprawach karnych.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 17 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 14-18 października. Koncepcja tegorocznych obchodów przebiegających pod hasłem „Spory nie muszą się kończyć w sądzie. Wybierz mediację!” opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Dlaczego mediacja?

Postępowanie mediacyjne jest alternatywnym, pozasądowym sposobem rozwiązywania konfliktów pomiędzy ludźmi. Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia komunikację między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze. Pomaga też wybrać najlepsze, wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.

Nieformalność i szybkość postępowania

Proces mediacji daje stronom możliwość szybkiego zakończenia sporu,  bez konieczności udziału w długim i stresującym postępowaniu sądowym.

Niższe koszty

Postępowanie mediacyjne to niższe koszty w porównaniu do tych, jakie ponosimy w ramach postępowania procesowego (opłaty sądowe, koszt zastępstwa procesowego, nieobecność w pracy w czasie rozprawy itp.). To również mniejsze koszty emocjonalne i oszczędność czasu.

Wyłączny wpływ stron na rozstrzygnięcie sporu

W postępowaniu mediacyjnym strony decydują o sposobie rozstrzygnięcia swojego konfliktu. Zadaniem mediatora jest ułatwianie komunikacji pomiędzy nimi. Pozostaje on neutralny w stosunku do przedmiotu sporu, nie sugeruje rozwiązań, nie ocenia, nie staje po żadnej ze stron.

Obustronna satysfakcja z rozwiązania sporu

W odróżnieniu od innych sposobów rozwiązywania konfliktów, mediacja bazuje na przekonaniu, że możliwe jest doprowadzenie do wzajemnej wygranej, czyli do zaspokojenia istotnych dla obu stron potrzeb i interesów. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia wzbudza w nich poczucie odpowiedzialności za wypracowane rozwiązanie i zwiększa jego skuteczność.

Zapewnienie dyskrecji w procesie mediacyjnym

Postępowanie mediacyjne odbywa się na neutralnym gruncie ( w gabinecie mediatora) , bez udziału osób trzecich (sędzia, ławnicy, adwokaci, świadkowie, biegli itp.), w przeciwieństwie do procesów sądowych. Bezstronny i neutralny mediator gwarantuje zachowanie poufności. W sporach rodzinnych, sąsiedzkich, czy pracowniczych cenna jest możliwość spokojnej rozmowy w kameralnym gronie, bezpośrednio zainteresowanych, co zwiększa jej komfort. Strony mają pewność, że fakt uczestniczenia w postępowaniu mediacyjnym, jego przebieg i wynik nie przedostanie się do osób postronnych, jest to istotne tym bardziej, gdy ludzie cały czas pozostają w tym samym środowisku. Dyskrecja w rozwiązaniu problemu stanowi istotną wartość także dla przedsiębiorców przypadku konfliktu gospodarczego, z uwagi na zachowanie tajemnicy handlowej oraz wizerunek firmy.

W związku z Tygodniem Mediacji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie oraz Komisariatach Policji w Jabłonnie, Nieporęcie, Serocku i Wieliszewie  w dniach 14-18 października 2019 roku, w godzinach od 08.00 do 13.00 policjanci będą pełnić dyżury informacyjne w zakresie mediacji  w sprawach karnych.

Lista Dyżurów

1.            Komenda Powiatowa Policji w Legionowie  (dyżurują policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego).

•              14-18.10.2019 r. w godz. 08.00-13.00.

2.            Komisariat Policji w Jabłonnie (dyżurują, policjanci pionu kryminalnego).

•              14-18.10. 2019 r. w godz. 08.00-13.00.

3.            Komisariat Policji w Nieporęcie (dyżur pełnią policjanci pionu kryminalnego).

•              14-18.10.2019 r. w godz. 08.00-13.00.

4.            Komisariat Policji w Serocku (dyżurują policjanci pionu kryminalnego).

•              14-18.10.2019 r. w godz. 08.00-13.00.

5.            Komisariat Policji w Wieliszewie (dyżurują policjanci pionu kryminalnego).

•              14-18.10.2019 r. w godz. 08.00-13.00.

 

nm